Podmienky používania Služby.

Používanie stránky sa riadi týmito podmienkami a používaním stránky akceptujete tieto podmienky. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte a opustite túto stránku.

Pravidlá klubu pozrisi

0. Obsah

I. Súlad s platnou legislatívou a dobrými mravmi

II. Obmedzenia

III. Zaverečné ustanovenia